Flora Debowski

Kreda pastewna to dodatek do pasz. Węglan wapnia sprawia, że zwierzęta hodowlane zabezpieczone są przed odwapnieniem kości, ich łamliwością, krzywicą i osteoporozą.

Dobrze wpływa też na układ nerwowy i mięśniowy. Podawanie paszy z kredą pastewną zalecane jest szczególnie w okresie wzrostu i rozwoju zwierząt.