Flora Debowski

Jurak Plus

Opracowaliśmy nową linię nawozów budżetowych Jurak Plus jako uzupełnienie oferty – połączenie relatywnie niskiej ceny współmiernie do jakości produktu.

Podobnie jak w przypadku wielu innych produktów, również w nawozach możemy podzielić jakość nawozów pod względem Premium oraz Budżet.

Chcąc utrzymać pozycje lidera wśród nawozów wapniowych, stworzyliśmy Jurak Plus o relatywnie niższej reaktywności, co najmniej 50% oraz liczbie zobojętniania ok 41%.
Jurak Plus powstaje według sprawdzonych technologii, jednak nie jest to pełny cykl produkcji jaki jest stosowany przy produkcji nawozu Jurak Premium, stąd różnice jakościowe oraz cenowe.

Jako nawóz typu budżet głównym celem tego produktu jest zapewnienie konsumentowi relatywnie dostatecznej jakości w stosunku do ceny

Węglan wapnia CaCo3
0 %
CaO
0 %
Reaktywność
0 %
Liczba zobojętniania
0 %
Wilgotność
0 %
Wyrównuje odpowiednie PH gleby
Utrzymuje przyswajalność potasu, fosforu, magnezu i mikroelementów
Chroni rosliny przed chorobami grzybicznymi
Zapewnia dobrą kondycję masy korzeniowej
Usprawnia obieg azotu , siarki zapewniając zaopatrzenie roślin w te składniki
Zabezpiecza rośliny w większym stopniu przed suszą roślin i przemarzaniem